Til lærerne, glem timerne, bliv i stedet bedre

Anders Bondo, lærernes formand
havde for blot et kvartal siden (under OK-18)
en ret sikker forvisning om
at hans plan ikke kunne glippe
og i løbet af foråret ville han stå med sejrens palmer i hænde

Sådan gik det jo som bekendt ikke
han var oppe mod væsentligt skarpere hjerner
og lærerne står tilbage som de eneste tabere i OK-18

*   *   *

En lærer var engang en meget velanset person
ofte den i sognet mest velansete
eller i det mindste – altid på top 10 listen

Tillige var en lærer i DK dengang vel nok den i sognet mest velklædte
bar altid mørk habit og ditto slips

Så kom i midt 1960-erne heldigvis en mere afslappet dress-code
så en lærer ikke længere skulle gå i mørk habit
og slipsene begyndte at få lidt farve
hvor herrerne udmærket kunne være nobelt påklædte
med et par pæne bukser, en skjorte med slips og måske en trøje

En lærerinde i bukser var på de tider stadig helt utænkeligt

*   *   *

Så kom den dystre tid til vort land –
ja ikke blot til vort land
men til hele vor del af verden
nemlig de voldsomme ændringer i vore samfund
presset igennem af 68-erne

Lærerne og pædagogerne var blandt de fremmeste
de to typer deltog ikke blot i de længe ventede ændringer
men mente sig tilsyneladende som de ledende i vort samfund
hvilket de også havde været ind til denne stund

Pædagoger var dog stadig noget nymodens noget

Jeg var på de tider assurandør i Hafnia Forsikring i Holstebro
begyndte da min kontrakt med militæret ophørte, 1971.11.01

Jeg er fra landet, født og opvokset der
og 1. november 1968 begyndte jeg min kontrakt hos militæret
så jeg opdagede faktisk aldrig alt det med 68-oprøret
lærte det først flere år senere

En enkelt hos militæret (han var københavner) røg hash
han fik også mig overtalt til at prøve
men det havde overhovedet ingen virkning på mig – heldigvis
så hvorfor spilde flere penge på det

Foråret 71 var jeg sendt på kursus i København
og en aften havde 3 piger fået mig med hjem
de gik på universitetet – og vi skulle ryge hash

Som første gang – ingen virkning på mig
men de 3 piger grinede og grinede
og jeg forstod det ikke

Det var mit kendskab til 68-oprøret

Dog var der i 1970 en lejr i Thy
hvor pigerne gik topløse rundt
det var temmelig pirrende for vi unge soldater
for godt nok var de venstreorienterede, men alligevel . . 

Senere på sommeren hørte vi så at de havde besat en kirke
det ændrede med eet stemningen for Thylejren

*   *   *

Jeg formoder det var 1973 eller 74
at mange anstændige borgere i Holstebro blev rystet i deres grundvold

Det var allerede begyndt
det med at mødre afleverede deres småbørn til pædagoger om morgenen
for moderens karriere var vigtigere
de ville ikke “gå hjemme  og gå i stå” – sagde de
og så afleverede de børnene
uanset hvor meget de små græd og skreg

“Det er blot i begyndelsen” sagde pædagogerne
“så affinder de små sig med det”

Nej, de små har aldrig affundet sig med at blive svigtet af mor
den mest elskede person i hele verden
hele deres verden styrter sammen

Naturligvis stopper gråden på et tidspunkt
det sker når der er vokset hård hud på sjælen
og derefter kan dybderne i barnet sjæl aldrig mere nås af mor
og hende er det – der skal præge barnet
indgive barnet de rette værdier

Nu blev det så i stedet pædagoger og senere lærerne der skulle præge børnene
blev dem der skulle indgive børnene værdier
så de kan blive gode og nyttige samfundsborgere

*   *   *

Den dag i Holstebro var to langhårede pædagoger (jeg så dem ikke selv)
fra “Lilleskolen” på Struervej – ude og gå en tur med en flok unger på 7-9 år
de kommer til slut tilbage nordfra på Stationsvej
og da der når Banegården mangler de vel en 3 km eller så
men i stedet for at krydse sporene ved overskæringen med bomme
beslutter de to “genier” at spare et par kilometer
ved at skrå over skinnerne fra Stationsvej til Struervej

DSB folket råber STOP STOP og advarer – og nogle af børnene stopper
men lærerne råber hårde ord tilbage
iblandet diverse beskidte bandeord
og “det skal uniformsfolk aldeles ikke bestemme”
de skulle hverken bestemme over lærerne eller børnene
mens de fortsatte hen over skinnerne

På de tider var det utænkeligt
at en almindeligt opdraget ung (eller ældre)
ikke viste respekt for en uniformeret person
det være sig DSB folk eller politiet

Det er jo nok universiteterne og seminarerne
der har indpodet “de rette værdier” i lærerne
at ingen i samfundet har ret til at bestemme over andre

En mægtig succes har det været – for lærerne
de er fuldt ud lykkedes med at indprente den indstilling hos eleverne

Når man ser indslag fra skoler i lidt større byer i dag
så må man sandelig krumme tæer

Lærerne må jo siges nu at høste – hvad de selv har sået

*   *   *

Det er såmænd  blot et par snese år tilbage i tiden
at lærernes anseelse for alvor begyndte at gå på hæld
samtidig med at disse blev dårligere i alt
i såvel påklædning og fremtræden som undervisning

Naturligvis gælder det ikke alle lærerne
kun de 80% af dem

Her i 2018 er lærernes niveau så lavt
at de ikke engang kan undervise halvt så godt som tidligere
bl.a. kunne alle børn tidligere læse måneder før 1. klasse var færdig
jeg har adskillige personer der kan bekræfte dette
lige fra Lise Nørgaard (Matador-mor) over mig selv til en række andre navne
men en nutidige lærer kan ikke tro på det
“det må bero på erindringsforskydning”, postulerer de

I dag kan børn læse efter 3. klasse – så nogenlunde da

Jeg kontaktede efteråret 2017 undervisningsminister Merete Riisager
gjorde opmærksom på dette forfærdende faktum
at lærerne i vort land nu er så lavt nede – ikke alene i dansk undervisning
men nu scorer danske elever så lavt i næsten alle internationale undersøgelser
at alarmklokkerne burde ringe i ministeriet

Ministeren tager dog disse fakta forbavsende roligt
lod en ansat henvise til regeringens nuværende målsætning
man stræber mod at børnene fra begyndelsen af 4. klasse skal kunne læse

En senere rykker for en kommentar forbliver stadig ubesvaret

Nøjagtig same indstilling har lærernes formand, Anders Bondo
han har endnu ikke  kommenteret den omtalte artikel
om en japansk lærers dygtighed – fremfor en dansk lærer

Når hverken ministeren eller lærernes formand er rystede over niveauet
så må ansvaret jo falde tilbage på regeringens leder – statsministeren
men ej heller han mener der er et problem – ellers ville han jo have gjort noget

Mama-mia dog!!!

Det er landets ungdom – Danmarks fremtid – vi behandler så dårligt
og den ansvarlige minister gør intet

På samme vis går det med karaktererne i vort land

Eleverne kan ikke længere leve op til det mest basale niveau
men det er no problem – ministeriet sænker da bare niveauet
så flere kan bestå

For ikke så længe siden diskuterede man
om det skulle være karakteren 02 eller 04
der skulle være minimum for optagelse til et eller andet

Jamen, hvad er det da for noget!!!

Både 02 og 04 er så lavt et niveau
at det er absolut uantageligt
og alligevel står skolelederne frem og anbefaler at lade flere bestå
for ellers vil det være synd – og eleven kan opleve et knæk

Alt imens den myndighed der skulle passe på vort smukke sprog
også lader 7 og 5 være lige
og blot registrerer ændringer når de er sket

Jeg kan hilse og sige
at danskerne i begyndelsen af 1900-tallet
altså havde et af de smukkeste sprog i verden

Men nu siger man f.eks.:
“men allerede ved 18-tiden var faren atter ovre”
men ingen aner om Faderen atter var ovre ved naboen
eller om den foreståede fare var drevet over
ja, ikke engang moren ved det

 

*   *   *

Engang var der noget der hed et kald
det omfattede især nonner, lærerne, sygeplejersker og præster
her er 2018 er der som gruppe næsten kun sygeplejerskerne tilbage
ja, en del af lærerne kender nok ikke engang betydningen af ordet

68-erne har vundet så stort – at gruppens tab vil vise sig at blive enormt

I stedet for at tale om det hastigt dalende niveau
kræver de ret til at tælle timer eller hvad det nu er de er utilfredse med
– ellers strejker de – det er nemlig deres ret – siger de

Er det?

Hvis der er noget universet er fuldt af
så er det retfærdighed
og for at retfærdighed kan ske fyldest
skal vægtskålen gå i balance

Det vil ske – for det er uafvendeligt
men det kan tage sin tid

I mellemtiden kan en dansk lærer måske lære lidt om arbejdsglæde og kald
ved at lære lidt om forholdene for en japanske lærer

En japansk lærer er mindst dobbelt så dygtig
viser alle målinger og test
og der kan alle børn stadig læse flydende efter 1. klasse

Se dokumentationen her:
https://www.japanskedanmark.dk/artikler/er-en-japansk-laerer-dobbelt-sa-dygtig-som-en-dansk

Der kan du også læse
at en japansk lærer er lykkelig over at have det privilegium at undervise
de hverken strejker eller beklager sig over godt 60 timers arbejdsuge
og deres elever ligger i toppen i internationale test

Anders Bondo burde måske nok bruge sine kræfter på andet
end at kræve – når han ikke yder

Til nu er der opstået et himmelråbende vakuum
og et vakuum kan ikke fortsætte med at vokse
det stopper med et brag – før eller senere

Med venlig hilsen

Svend-Erik Mortensgaard